השאלה ותרומת עזרי שמיעה

השאלת עזרי שמיעה

השאלת מערכת הגברה אישית (FM) לרווחת חברי הארגון וכלל ציבור האנשים עם ירידה בשמיעה, ארגון בקול מפעיל מספר מאגרי

השאלה ותרומת עזרי שמיעה
בודק...