הרצאות, הכשרות וסדנאות

הכשרות לנותני שירות

הכשרות לנותני שירות טלפוני ופרונטלי מפעילים מוקד שירות לקוחות?  נותנים שירות פרונטלי? 12%  מהאוכלוסייה הבוגרת בישראל מתמודדים עם ירידה

הרצאות, הכשרות וסדנאות

הרצאות על ירידה בשמיעה והתמודדות עמה

מעסיקים עובדים מעל גיל 40?  כדאי לכם לשמוע אותנו! 1 מכל 6 אנשים בגיל עבודה מתמודד עם ירידה בשמיעה.

הרצאות, הכשרות וסדנאות

קורסי "לשמוע בקול"

קורסי "לשמוע בקול"   מעוניינים להתמודד עם הירידה בשמיעה? לשפר את התקשורת עם בני המשפחה?   קורסי "לשמוע בקול"

הרצאות, הכשרות וסדנאות
בודק...