נגישות

הנגשת מקום עבודה

אנשים כבדי שמיעה וחירשים זכאים להשתתפות המדינה בעלויות המעסיק בהנגשת מקום עבודה. ההנגשה כוללת: התאמת דרישות התפקיד, שירותי תרגום לשפת הסימנים ותמלול בתקופת הקליטה הראשונית במקום העבודה והתאמות שונות הכוללות עזרים לתקשורת.

מעסיקים המעוניינים לשלב או לשמר עובדים עם מוגבלות בשמיעה מוזמנים לפנות לארגון לבקול להשתתפות בתוכנית "יד לתעסוקה שווה", דרכה ניתן להשאיל ציוד ומערכות ממוחשבות להנגשת מקום עבודה ללא עלות. 

לפרטים נוספים – לחצו כאן!
למידע נוסף על הנגשת מקום עבודה באתר "כל זכות" – לחצו כאן!

הנגשת לימודים אקדמיים

על פי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים שהם מוסדות להשכלה גבוהה ולשירותי השכלה גבוהה שהם נותנים), תשע"ז-2016, חובה על מוסדות אקדמיים להנגיש את הלימודים לסטודנטים כבדי שמיעה וחירשים.
למידע נוסף אודות הנגשת מוסדות אקדמיים באתר "כל זכות" – לחצו כאן!

הנגשת שירות ואירועי תרבות

את זכויות ההנגשה בתחומי השירות ובאירועי תרבות, ואת התקנות המסדירים אותן, פשטנו וריכזנו עבורכם בחוברת המפורטת "הנגשת שמע הלכה למעשה".

בודק...