חוש השמיעה

חוש השמיעה

שמיעה היא אחד החושים העיקריים שלנו והיא נדבך מרכזי בחיים שלנו. שמיעה תקינה היא הבסיס לקליטת דיבור, מוזיקה, רעשי סביבה, להתמצאות וכיוון וגם לתחושות ורגשות. לירידה בשמיעה השלכות שליליות רבות, בריאותיות, מקצועיות וגם חברתיות.

 

מערכת השמיעה

מערכת השמיעה שלנו מורכבת מארבעה חלקים:

  • האוזן החיצונית // הכוללת את האפרכסת, תעלת השמע ועד עור התוף
  • האוזן התיכונה // הכוללת את שלושת עצמימי השמע
  • האוזן הפנימית // הכוללת את השבלול (הקוכליאה) ועצב השמיעה
  • מרכז השמיעה במוח

גלי הקול מגיעים דרך האפרכסת לתעלת השמע ומרעידים את עור התוף. עור התוף גורם ליצירת תנודות בעצמימי השמע, אשר מעבירות אותן אל השבלול (הקוכליאה). בשבלול נקלטות התנודות בתאי השמע ומתורגמות לגירויים חשמליים. גירויים אלו מועברים דרך עצב השמיעה למרכז השמיעה במח.

למידע נוסף

בודק...