זכויות ונגישות

זכויות כבדי שמיעה

ריכזנו עבורכם כאן את תמצית הזכויות והשירותים אליהם זכאים אנשים כבדי שמיעה וחירשים מעל גיל 18, לפי הגוף האמון עליהם

ביטוח לאומי

עקב ירידה בשמיעה או חירשות ועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי עשויות לקבוע לאדם עד 60% נכות ולא יותר, אלא אם קיימת אבחנה נוספת. על פי רוב, אנשים כבדי שמיעה וחירשים מעל גיל 18 אינם זכאים לקצבאות נכות, המשולמת למי שלא יכול לעבוד, או שיכולתו לעבוד פחתה בגלל מצבו הבריאותי. אנשים עם מוגבלות בשמיעה עשויים להיות זכאים לשירותי שיקום מקצועי של הביטוח הלאומי – מימון הכשרות מקצועיות ולעיתים אף תואר אקדמי, והוצאות נלוות.

למידע נוסף על קביעת אחוזי נכות וקצבאות נכות באתר הביטוח הלאומי – לחצו כאן!

לפרטים, הגדרות זכאות ואופן מימוש שירותי "שיקום מקצועי" – לחצו כאן!

סטודנט/ית בהווה או בעתיד? יש לנו מענים במיוחד עבורך!

משרד הרווחה והביטחון החברתי

שירותי תמיכה בתקשורת (הכוללים: שירותי תרגום ותמלול, דמי תקשורת, סל תקשורת, גלאי בכי)

אנשים בני 12 ומעלה, עם ירידה בשמיעה של יותר מ-50 דציבל באוזן הטובה זכאים באופן חלקי לשירותי תמיכה בתקשורת – הכוללים: שעות תמלול, שעות תרגום לשפת הסימנים והשתתפות במימון רכישה של גלאי בכי לתינוק/ת.

אנשים בני 12 ומעלה, עם ירידה בשמיעה של יותר מ-70 דציבל באוזן הטובה, שאירעה לפני גיל שלוש, זכאים באופן מלא לשירותי תמיכה בתקשורת – הכוללים: שעות תמלול, שעות תרגום לשפת הסימנים, דמי תקשורת חודשיים (סכום חודשי קבוע שנע בין 379 ש"ח ל-415 ₪), סל תקשורת – השתתפות במימון אבזרי עזר, אחת לארבע שנים, בסכום של עד 3,798 ₪ (סכום מעודכן לנוב' 2019) והשתתפות במימון רכישה של גלאי בכי לתינוק/ת.

לשירותים אלו זכאים אנשים שלא הגיעו לגיל פרישה ב-15.8.2002, על פי הגדרת גיל הפרישה שנקבע בחוק בתאריך זה (נשים – גיל 60, גברים – גיל 65).

על מנת להגיש בקשה ולקבלת זכאות לשירותים תמיכה בתקשורת יש לפנות למחלקת השירותים החברתיים ברשות המקומית בה מתגורר האדם עם מוגבלות בשמיעה.

למידע נוסף באתר "קליק לרווחה" של משרד הרווחה והביטחון החברתי:

  • סל תקשורת לאנשים עם מוגבלות שמיעה/חירשות – לחצו כאן!
  • דמי תקשורת לאנשים עם מוגבלות שמיעה/חירשות – לחצו כאן!
  • החזר עבור גלאי בכי להורים עם מוגבלות שמיעה/חירשות – לחצו כאן!

שירותי תיווך טלפוניים ומרכז תקשורת

משרד הרווחה והביטחון החברתי מפעיל מרכז תקשורת עבור אנשים כבדי שמיעה וחירשים. השירות מציע תרגום ותיווך מרחוק, המאפשר לאנשים עם מוגבלות שמיעה, שאינם יכולים לעשות שימוש סטנדרטי בטלפון עקב מוגבלות השמיעה, לתקשר עם הסביבה השומעת באמצעות גורם מתווך.
השירות כרוך בתשלום השתתפות עצמית.
למידע נוסף אודות שירות תרגום שפת סימנים ותיווך מרחוק (מרכז תקשורת) באתר "קליק לרווחה" – לחצו כאן!
לאתר השירות ולהרשמה – לחצו כאן!
בנוסף, אנשים כבדי שמיעה וחירשים מנויי חברות הטלפון והסלולר השונות, זכאים לשירותי תיווך טלפוניים ללא תשלום, המופעלים במרכזי תיווך טלפוני של אותן החברות. המוקדים פועלים 24/7, עבור לקוחות כל חברה וחברה בהתאם.
לרשימת המוקדים ולמידע נוסף – לחצו כאן!

תחנות מידע, ניידות שמיעה וסדנאות לאנשים עם ירידה בשמיעה

ארגון בקול מפעיל מעל עשור תחנות מידע למתן ייעוץ ותמיכה לאנשים עם ירידה בשמיעה, ניידות שמיעה להגברת מודעות ואבחון ירידה בשמיעה וקורסי "לשמוע בקול" – סדרה של סדנאות משנות חיים לאנשים עם ירידה בשמיעה ובני משפחותיהם. בשנים האחרונות ניתנים שירותים אלו במימון של משרד הרווחה והביטחון החברתי.

למידע נוסף:

קופות החולים

בדיקות שמיעה ומכשירי שמיעה

לאבחון הירידה בשמיעה תפקיד מן המעלה הראשונה, ובישראל ניתן לקיים בדיקות שמיעה מקיפות במסגרת סל הבריאות. הודות לפעילות רבת השנים של ארגון בקול, מבוגרים בכל הגילאים זכאים למכשירי שמיעה בהשתתפות מורחבת של קופות החולים, מה שמאפשר להם לקבל מכשירי שמיעה בהשתתפות עצמית מינימאלית או ללא השתתפות עצמית כלל.
הזכאות לרכישת מכשירי שמיעה תוך ניצול השתתפות סל הבריאות מתחדשת אחת ל-3.5 שנים. תהליך קבלת אישור הזכאות והתאמת המכשירים שונה קלות מקופת חולים אחת לאחרת.

חברים בביטוחים המשלימים של קופות החולים (ביטוחי שירותי הבריאות הנוספים) עשויים להיות זכאים להנחה נוספת.

לקראת התאמה ורכישת מכשירי שמיעה יש להתעדכן בהנחיות הקופות, כפי שמופיעות באתרי האינטרנט שלהן:

שתלי שמיעה

בזכות הפעילות של ארגון בקול, מועמדים להשתלת שתל שבלול (שתל קוכליארי) או שתלי שמיעה מסוגים נוספים זכאים למימון מלא של הניתוח ואספקת השתל והמעבד החיצוני ללא עלות, במסגרת סל הבריאות. 

בנוסף, הודות לפועלנו, החל מ-2022 קיימת גם זכאות לשדרוג (החלפה) של מעבד השמיעה של שתלי השמיעה, אחת לשש שנים (שדרוג המערכת החיצונית של השתל, שש שנים לאחר ההשתלה או ההחלפה האחרונה). לאישור זכאות ושדרוג המעבד יש לפנות לקופת החולים ולמרכז המשתיל במרכז הרפואי בו מטופלים.

בודק...