• גב' מיכל גולדין – יו"ר הוועד המנהל
  • נחמיה ביין
  • נועם רשף
  • פרופ' מיכל לונץ
  • גב' לירית שפיר-שמש
  • נמרוד מורן
  • אביחי שלי