• פרופ' ג'רי רייכשטיין ז"ל
  • אבי בלאו
  • ד"ר בקי שוקן