• דציבל – מגזין ארגון בקול, גליון מס' 7, יוני 2015
  • דציבל – מגזין ארגון בקול, גליון מס' 6, דצמבר 2014