• בית ספר לחרשים
  • השפעת לקות השמיעה על ההורים
  • שיוויון הזדמנויות ודיכוי – המקרה של החרשים
  • השלכות חברתיות של האינטרנט
  • אפיונים אישיותיים
  • התפתחותה לאורך החיים של המערכת הסביבתית של כבדות ה
  • לקות שמיעה בזיקנה – בדידות או איכות חיים ? | סמדר הרוש
  • שומעים נכות: השלכות חברתיות ורגשיות של ליקוי שמיעה
  • האם אני צריך מכשיר שמיעה?