חוק האפליה בין דורשי העבודה – חל איסור חמור בחוק להפלות עובדים או בין דורשי עבודה, מחמת מוגבלותם, ובלבד שהם כשירים לתפקיד או למשרה הנדונים. החוק קובע כי אפליה היא גם קביעת תנאים שאינם רלוונטיים לתפקיד אלא אם מדובר בדרישה המתחייבת מהדרישות המהותיות של התפקיד או של המשרה.

התאמת מקום העבודה – עובד עם מוגבלות בשמיעה זכאי להנגשת סביבת העבודה דרך משרד הכלכלה. התאמת מקום העבודה יכולה לכלול רכישת אביזרי עזר לצורך הנגשה סביבתית ואישית, תמלול ותרגום לשפת הסימנים והדרכות למעסיק ועובדי המקום.

הגשת הבקשה תעשה באמצעות המעסיק ולאחר שהעובד סיפק למעסיק את כל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה. מידע נוסף והפניות לטפסים הרלוונטיים ניתן למצוא בקישורים הבאים:

הגשת בקשה להשתתפות המדינה במימון התאמות נגישות במקום העבודה (משרד הכלכלה)

השתתפות המדינה במימון התאמות לעובדים עם מוגבלות – עלון מידע לעובד

התאמת סביבת העבודה לעובדים חירשים וכבדי שמיעה – מדריך למעסיקים

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (השתתפות המדינה במימון התאמות), התשס"ו-2006