ארגון בקול רואה חשיבות רבה להגיע לכל האנשים כבדי השמיעה בארץ, קרוביהם ובעלי הזיקה אליהם, לציידם בכלים ומידע, על מנת לאפשר תפקוד יום-יומי ותקשורת הולמת עם סביבתם.

"בקול" פועל בפריסה ארצית לשיפור איכות החיים ולקידומם של אנשים כבדי שמיעה מעל גיל 18, באמצעות חקיקה וסינגור, קידום נגישות, מתן מידע ותמיכה, הסרת מחסום הבושה ועידוד אנשים כבדי שמיעה להתמודד עם המגבלה.

  • מידע ומודעות:

מתן מידע ותמיכה והגברת מודעות הציבור לנושא, למען קידום השילוב של אנשים כבדי שמיעה בתעסוקה, בהשכלה, בחיי המשפחה, התרבות והקהילה.

  • מקשיבים לך:

מאז 2008 אנו מפעילים שש תחנות מידע ותמיכה ליד מכוני שמיעה ברחבי הארץ.

מאז שנת 2003 אנו מפעילים קו מידע ותמיכה המופעל ע"י מתנדבים.

  • ניידת השמיעה הארצית

מטרת ניידת השמיעה הארצית הפועלת זו השנה השישית להגיע לפריפריה, ולצמצם פערים בקרב אוכלוסיות אשר חסרות בידע ובמודעות לנושא הירידה בשמיעה (פעילות ייחודית בפריפריה).

  • יעוץ אודיולוגי פרטני:

עשרות אנשים בשנה מקבלים יעוץ אודיולוגי מקצועי, ללא תשלום, ומשפרים את יכולת ההסתגלות שלהם למכשירי שמיעה ולאבזרי עזר לשמיעה.

  • קיום קורסים סדנאות, והדרכות

מתן כלים להתמודדות עם הירידה בשמיעה והשלכותיה.

  • קידום נגישות והשגת שוויון זכויות

נגישות הולמת לאנשים כבדי שמיעה הכרחית לשוויון זכויות והזדמנויות ולהשתלבות בחברה. אנו פועלים להנגשת שירותים, כגון: בריאות, חינוך, תרבות, ולמען ייצוג עניינם של כבדי השמיעה בפני רשויות ומוסדות. 

  • המרכז לחיים עצמאיים ת"א –יפו

הארגון מפעיל את המרכז לחיים עצמאיים ת"א –יפו.

הפרויקט הוא מרכז רב שירותי קהילתי המנוהל ע"י אנשים עם מגבלות ומיועד להם. המרכז מלווה את תהליכי החיים ומפעיל תכניות לתמיכה בחיים העצמאיים של אנשים עם מגבלות כגון: ייעוץ עמיתים, מיצוי זכויות, תכניות הכשרה לחיים עצמאיים בתחומים שונים (ניהול תקציב, יזמות עסקית, פעילות יומיומית, שימוש במחשבים ועוד), הסברה ושינוי עמדות, קבוצות לעזרה עצמית, הפעלת מתנדבים, התאמה והכשרה בשימוש באביזרי עזר, פעילות חברתית.

המרכז לחיים עצמאיים לנכים בת"א-יפו הינו פרויקט מיסודו של "בקול" – ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים, מסד נכויות-שותפות לתכנון ופיתוח שירותים לקידום ושילוב אנשים עם מוגבלות בקהילה מיסודם של ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל, קרן משפחת רודרמן ועיריית תל אביב-יפו. המרכז הוקם בסיוע הפדרציה היהודים בטיידווטר, וירג'יניה.