הנחה על תחבורה – בעלי לקויי שמיעה המוכרים כנכים כבעלי דרגת נכות מסוימת בעלי תעודת זכאות, זכאים לכרטיסיות הנחה בתחבורה הציבורית.

נגישות – תקנות הסדרת הנגישות לאנשים עם מוגבלויות לשירותי תחבורה ציבורית מחייבות את מפעילי התחבורה הציבורית לדאוג לקיומו של שילוט מתאים.  כך לדוגמא מידע הניתן לציבור בתחנה מרכזית על לוחות זמנים, יעדי נסיעה, נגישות קווי שירות באוטובוסים, רכבות, כלי טיס וכיוצא בזה, יימסר גם באמצעות טלפון ופקס ויופק גם בכתב מוגדל. וכן בעמדת מודיעין, קופה או עמדת שירות מאוישת. בתחנה, יימצאו נייר וכלי כתיבה לשימוש אנשים בעלי לקות שמיעה