בשנת 2008 עמד שבוע השמיעה הארצי בסימן הגברת מודעות הציבור למטרדי רעש הגורמים לנכות הבלתי נראית שהיא מגבלת שמיעה וההתמודדות עם הבעיה וכן, הצגת החשיבות של מניעה – איתור מוקדם – שיקום.

ירידה בשמיעה עלולה להתרחש אצל כולם.
הנזק שבחשיפה לרעש הוא נזק מצטבר, אך התוצאות אינן מיידיות – ולכן הרעש לא נתפס כגורם סיכון גבוה. קיימת הצטברות של הנזק שכל אירוע של רעש גורם, אך הדעה הרווחת היא שעם חלוף הרעש גם השפעותיו חולפות.

מחקרים רבים מוכיחים כי חשיפה לרעש בעוצמה גבוהה פוגעת בכושר השמיעה וגורמת לנזק בלתי-הפיך. שתי קבוצות באוכלוסיה חשופות במיוחד לפגיעה מרעש:

בני נוער וצעירים חשופים לרעש מזיק במקומות בילוי ונוהגדים לשמוע מוזיקה בעוצמה גבוהה. משרד החינוך מפרסם איגרת לתלמיד ולמורה ובה מידע מפורט על מקורות רעש מזיק. כמו כן תמצאו פעולות יומיומיות שניתן לנקוט על מנת למנוע פגיעה בשמיעה ומהי עוצמת הרעש הרצוי וכן לצפות במצגת בנושא מניעת נזקי רעש באתר של משרד החינוך.

עובדים במקצועות התעשייה והבניין חשופים לרעש רב במקום העבודה. בעשור האחרון הוגשו למוסד לביטוח לאומי יותר מ- 40,000 תביעות בשל נזקי שמיעה כתוצאה מפגיעה בעבודה. בשנת 2006 לבדה, אושרו יותר מ- 5,000 תביעות כאלו. מרבית התביעות מוגשות על ידי בני 45 ומעלה. ליקוי שמיעה שמקורו בחשיפה לרעש, מתפתח לאט ומעמיק עם כל חשיפה נוספת. בשנים הראשונות לא מבחינים בנזק, אך בהמשך אובדן השמיעה פוגע באיכות חיים.

הקפדה על עוצמת רעש מותרת ועל עבודה עם אמצעי מיגון לאוזניים, מבטיחה הגנה טובה יותר על השמיעה. באתר המוסד לבטיחות ולגיהות תמצאו מידע רב בנושא הגנה על השמיעה במקומות עבודה, מניעת רעש, ציוד מגן ותקנות שונות. גם בצה"ל התקיימו פעילויות הדרכה והסברה לחיילים. לפרטים על דרכי הפעולה של צה"ל להגנה על חיילים מרעש מזיק.

באתר של המשרד להגנת הסביבה תוכלו לקרוא חומר רב בנושא רעש: מקורות הרעש, השפעות הבריאותיות של רעש, חקיקה ותקינה , תחנות ניטור רעש, רשמית נותני שרות, שירותים בנושאי אקוסטיקה, ועל הטיפול במפגעי רעש.

בנוסף, חשוב להכיר גם את קרן מנוף, למימון פעולות למניעת תאונות בעבודה – המוסד לביטוח לאומי

קרן מנוף מהווה את הערוץ המרכזי באמצעותו משתתף המוסד לביטוח לאומי במימון פעולות המיועדות לגיהות ולמניעת תאונות עבודה.
מגוון הנושאים בהם תומכת הקרן הינו רב והעיקרון הוא שכל פעילות נתמכת צריכה לסייע לשיפור הבטיחות במפעלים ובמקומות עבודה.
בין מגון הפעילויות, הקרן מממנת פרוייקטים שמטרתם למנוע חשיפה לרעש ונזקי שמיעה במסגרת העבודה באמצעות: מחקרים יישומיים.
בנושא פגישה בשמיעה במסגרת העבודה; סדנאות להגברת המודעות לנזקי שמיעה מרעש בעבודה – התערבות במקומות עבודה שמטרתה להגביר שימוש במגני אוזניים באמצעות העלאת מוטיבציה, בשילוב מידע עם אמצעים פסיכולוגיים; הפקת סרטים ולומדות בנושא נזקי רעש בעבודה; פרסום הפצת הידע על נזקי שמיעה מהרעש.

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות:

המוסד לביטוח לאומי, קרן מנוף, אגף הקרנות

שד' וייצמן 13,  ירושלים 91909,

טל': 02-6709608, פקס: 02-6463081

כתובת דואר אלקטרוני: rinabo@nioi.gov.il