פונים בבקשה להיבחן בתנאים מותאמים צריך להגיש בקשה בכתב, בצירוף מסמכים המתעדים את קיומה של המגבלה או הלקות, כמפורט בנוהלי ההרשמה ובאתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו). לנוחיותכם, להלן קישור למסמכים שיש לצרף במקרה של לקות שמיעה.

הצוות המקצועי של במו"ת (בחינות מותאמות), הכולל פסיכולוגים מומחים בעלי תואר שני ושלישי, ומומחים ללקויות למידה, בוחן את הבקשות, ובהתאם לסוג הלקות וחומרתה קובע האם הפונה זכאי לתנאים מותאמים בבחינה או לא, ואם נמצא זכאי – מה הם התנאים המתאימים לו.

במקרים שבהם חסרים מסמכים, והמסמכים המצורפים אינם מספיקים כדי לבסס את הטענה בדבר קיום הלקות, הצוות המקצועי לא יוכל לקבוע זכאות לתנאים מותאמים. במקרה כזה, ישלח לפונה מכתב שבו יפורטו המסמכים החסרים העשויים לסייע בביסוס הטענה בדבר קיום הלקות.

כדי להגיש בקשה לבחינה מותאמת יש להירשם לבחינה.  שימו לב כי הבחינה בתנאים מותאמים נערכת בשלושה מועדים בשנה (אפריל, יולי ודצמבר). הגשת הבקשה לבחינה מותאמת תעשה במועד ההרשמה לבחינה. ההרשמה נעשית באמצעות אתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה או באמצעות ערכת הרשמה שאפשר לקנות בחנויות הספרים האוניברסיטאיות או ברשת "סטימצקי", בהתאם לסוג הבחינה (פירוט בדרכי הרשמה באתר).