מתוך מטרה לשפר את איכות חייהם של אנשים כבדי שמיעה שידם אינה משגת מכשירי שמיעה, ושילובם בכל תחומי החיים על פי נטיית לבם, בקול פועל להשגת מכשירי שמיעה בתרומה לאנשים מעוטי יכולת.

בשנים האחרונות חולקו מאות מכשירי שמיעה לנזקקים בתרומה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו"ס מיכל אלנר בדואר אלקטרוני bekol.michal@gmail.com.

כמו כן, אנחנו מקבלים מכשירים משומשים כתרומה מאנשים ומנתבים אותם למיעוטי יכולת.

המעוניינים לתרום מכשירי שמיעה או זקוקים למכשיר שמיעה מכל סיבה שהיא מוזמנים ליצור קשר עם המשרד בטלפון 03-5257001 ; info@bekol.org