מכשיר שמיעה מגביר את צלילי הסביבה השונים ומסייע למשתמש לתקשר טוב יותר עם הסביבה. כיום קיימים מכשירי שמיעה מגוונים מבחינת הגודל, הצורה, ורמת הטכנולוגיה. מרבית מכשירי השמיעה מתוכנתים לאפשר שמיעה טובה יותר של צלילי הדיבור על פני צלילי הרקע. כל מכשירי השמיעה קולטים את צלילי הסביבה ומגבירים אותם בהתאם לצרכי הירידה בשמיעה של המשתמש.

בחירת המכשירים נעשית בהתאם לצרכים השמיעתיים של המשתמש, בהתחשב בנוחות השימוש עבורו, צרכיו התקשורתיים, תקציבו, רוצונותיו, ומגבלות פיזיות (מוטוריות, ראייה וכד') שעלולות להשפיע עליו.