חברי קופות החולים זכאים לקבל הנחות משמעותיות ברכישת מכשירי שמיעה ו/או אביזרי עזר לשמיעה. קופות החולים הגיעו להסדרים עם יבואני מכשירי שמיעה ו/או אביזרי עזר לשמיעה, לכל קופה יבואנים מורשים בלבד. את החזר סל הבריאות והביטוח המשלים, מקבלים רק כאשר רוכשים מכשירים אצל יבואן הנמצא בהסדר עם קופת החולים.

להלן יבואנים של מכשירי שמיעה ואביזרי עזר לשמיעה

(עבור כל קופת חולים ניתן למצוא את היבואנים הנמצאים בהסדר עמה)