חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות 

תיקונים לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

– תיקון 2 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עמוד 2)
– תיקון 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
– תיקון 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עמוד 9)
– תיקון 10 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עמוד 4)
– תיקון 11 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (עמוד 4)

אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות פרסמה אמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. האמנה אומצה בעצרת הכללית של האומות המאוחדות, ב 13 לדצמבר 2006.
האמנה בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות (האומות המאוחדות, 2006)
אמנת האו“ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות – מדריך לציבור (נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים, 2014)

דו"ח נציבות שוויון 2007

דו"ח נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות לשנת 2007מממצאי דו"ח נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים לשנת 2007, עולה כי המצב הכלכלי של אנשים עם מוגבלות בישראל הידרדר בשנים האחרונות והוא הקשה ביותר מבין מדינות המערב.

לקריאה – דו"ח נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות לשנת 2007