שירותי תמיכה בתקשורת

שירותי התמיכה לתקשורת מטעם משרד הרווחה מקנה לזכאים אפשרות לשעות תרגום ו/או תמלול, דמי תקשורת חודשיים, החזרים כספיים ברכישת אביזרי שמיעה ועוד. קיימים שני סוגי זכאויות: זכאות לשירותי תמיכה מלאים וזכאות חלקית לשירותי תמיכה חלקיים.

הגוף האמון כעת על שירותי התמיכה בתקשורת הוא עמותת שמעיה.

לבחינת תנאי זכאות לשירותי תמיכה בתקשורת לחצו כאן

לטפסים לצורכי הזמנה וביצוע שירותים לחצו כאן