משרד הרווחה מחלק זימוניות לאנשים חירשים וכבדי שמיעה, על מנת לאפשר להם לקבל התראה על אזעקה בזמן אמת, באמצעות רטט וכיתוב. הזימוניות ניתנות בחינם לאנשים שעומדים בקריטריונים הבאים:

  1. גילם מעל 12 שנים.
  2. יש להם ליקוי שמיעה של 50 דציבלים לפחות (באוזן הטובה)

כיצד ניתן לבקש זימונית?

על המבקש, להעביר לאגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים את הפרטים הבאים:

את הטפסים יש להעביר לאגף לשירותי רווחה ושיקום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים:

לקבלת הזימונית – לאחר קבלת מכתב ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים המודיע כי נמצאת זכאי לזימונית (ביפר), יש לתאם את מועד ומקום קבלת הזימונית עם חברת ביפר באחד מהאמצעים הבאים:

אנשים שברשותם זימונית תקולה – יש לפנות לחברת ביפר תקשורת ולמשרד הרווחה באמצעות דוא"ל, פקס או טלפון.
יש לציין בפניה מה מספר המנוי של הלקוח ומה דגם המכשיר.
תיבדק התאמה של תדר המקלט לרשת החדשה, ואם התדר לא מתאים יוכל הפונה לקבל זימונית חדשה.
במידה והמכשיר תואם את התדר הקיים. הבדחקה הנעשית במעבדות חברת ביפר, תהיה ללא תשלום. במידה ויידרש תיקון, הוא יושת על הלקוח במחיר תקרה. 

אמצעי תקשורת משרד הרווחה:
טלפון – 02-6708383/4.
פקס – 02-6703646.
דוא"ל – estergo@molsa.gov.il         orlyk@molsa.gov.il

אמצעי תקשורת חברת ביפר תקשורת בע"מ:
טלפון –  03-6100066.
פקס – 03-6104395.
דוא"ל – service@beeper.co.il