זכאות למימון שתל אחד

  1. מבוטחים מלידה עד גיל 18 – שקיימת אצלם חירשות דו-צדדית שאינה ניתנת לשיקום באמצעות מכשירי שמיעה.
  2. מבוטחים בגילאי 18 ומעלה – שהם מתחרשים חדשים או לקויי שמיעה ששמיעתם הידרדרה, ועונים על הקריטריונים הבאים:

* בעלי ליקוי שמיעה חמור/עמוק כאשר סף השמיעה 70 דציבל ומעלה

* מיצוי שימוש קודם במכשירי שמיעה, המותאמים באופן אופטימלי וחוסר יכולת להפיק מהם תועלת שמיעתית.

* קיום "שפה דבורה".

* הבנת דיבור נמוכה או שווה ל 50% עם שימוש במכשירי שמיעה, המותאמים באופן אופטימלי.

* במקרים של לקות ראיה נלווית או מתפתחת ובסינדרומים, יהיה ניתן לשקול השתלה קוכליארית.

* במקרים מסויימים אף אם לא מתקיימים כל הקריטריונים הנ"ל לעיתים יוחלט לאשר שתל.

 

זכאות למימון שתל שני

קופות החולים יממנו למבוטח שתל שני במקרים הבאים:

השתל הראשון מומן במימון פרטי.

השתל הקיים מומן במסגרת סל הבריאות וחדל מלתפקד באופן חלקי או מלא.

מצבו הרפואי של המבוטח מצדיק השתלת שתל שני נוסף. זכאות זו כפופה לשיקול דעת רפואי של רופאי הקופה.

 

  • החזרים עבור אחזקת שתל קוכליארי

זכאות המבוטח לקבלת מכשיר השתל כוללת בתוכה גם כיסוי מלא עבור תחזוקה וטיפול בבלאי של השתל הקוכליארי. המושתל זכאי לאספקה ולהחלפה ללא תשלום מצידו עבור החלקים הנדרשים לתפעולו ותפקודו של השתל:

* מעבד

* כבלים

* מכסה המיקרופון

* טבעת שידור

* סוללות נטענות/מתכלות

* מטען לסוללות

התחזוקה אינה כוללת אביזרים הנוספים לשתל כמו כיסויים צבעוניים וכו', וכמו כן, אין אחריות במקרה של אובדן או נזק שאינו כתוצאה מבלאי טבעי.

 

* אנו ממליצים להתעדכן באופן ישיר אל מול קופת החולים הרלוונטית כדי להימנע ממידע שגוי ו/או לא עדכני.