המרכז הוקם במטרה לאפשר לכל אדם כבד שמיעה ליהנות משימוש בטכנולוגיה זאת, ולאור העלות הגבוהה של המערכות.

המרכז, הכולל מגוון גדול של מערכות הקיימות כיום בשוק, הוקם בסיוע אגף השיקום והאגף לפיתוח שירותים-הקרן לפיתוח שירותים לנכים במוסד לביטוח לאומי, בסיוע קרן יוסף וקריסטינה קסירר ובסיוע קרן ירושלים.

השאלת מערכת FM ממרכזי ההשאלות בבקול בתל אביב ובירושלים אפשרית לכל אדם כבד שמיעה לתקופות קצובות לכל מטרה.

ההשאלה מתבצעת על ידי קלינאיות תקשורת בבקול וכוללת התאמה אישית, הדרכה וליווי למשתמש. ההשאלה בתיאום מראש.

לקבלת פרטים נוספים ולתאום השאלה בתל אביב ניתן לפנות לקו המידע והתמיכה בבקול:

בטלפון: 03-5257001
פקס: 03-5257004
דוא"ל: info@bekol.org

לתאום השאלה בירושלים ניתן לפנות לחן מיכאלה אליה – סניף 'בקול' ירושלים:
בטלפון: 02-6410930
פקס: 02-6437004
דוא"ל: chenmichaela@bekol.org