משפחה עם ילד לקוי שמיעה מעל 80db   זכאית להנחה בתשלומים לבזק בשיעור של  50% באחזקת הקו.