היסטוריה של חוק הכתוביות לכבדי שמיעה וחרשים

בשנת 1992 חוקקה הכנסת את חוק ההקלות לחרש, ובו חייבה את הגופים המשדרים להוסיף כתוביות לרבע מהתוכניות המוקלטות המשודרות בשפה העברית (ובהתאמה, גם ברבע מהתוכניות בשפה הערבית).

בפועל החלטה זו לא כובדה, ועל רקע זה יצא ארגון "בקול" למאבק שיחייב את הגופים המשדרים להוסיף כתוביות. בג"צ קיבל את העתירה של ארגון "בקול" נגד רשות השידור וזאת רק היתה ירית הפתיחה לקמפיין שינוי החוק, כך שיקיף את כל התוכניות בשפה העברית, וגם תוכניות בשידור חי.

הצעת חוק חדשה נוסחה ב-2002 ועברה בקריאה ראשונה בכנסת. היא נתקלה בהתנגדות קשה מצד הגופים המשדרים ולאחר תיקונים עברה גם בקריאה ראשונה ושלישית.

החוק החדש נקרא "חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), תשס"ה-2005.

חוק הכתוביות לכבדי שמיעה וחרשים הינו פועל יוצא של כל ארגוני החירשים וכבדי השמיעה, בסיוע ארגון 'בזכות' ונציבות שיוון לאנשים עם מוגבלויות.

עצם העובדה שעבר חוק הכתוביות והתקבל, הוא מהפך משמעותי עבור כל כבדי השמיעה בארץ. זוהי אבן דרך שתאפשר מעתה והלאה לכל כבדי השמיעה החיים בישראל לזכות להיות חלק בלתי נפרד מהתרבות הישראלית ושותפים מלאים בתהליכים שעוברים על החברה בארץ, וארגון "בקול" גאה בהישג זה.

יישום החוק היה הדרגתי. הוא התחיל בינואר 2006 עם כתוביות ל 40% מהשידורים המוקלטים, ול- 50%  מהתוכניות המוקלטות משודרות בזמני צפיית שיא. בשנת 2010 – 100% מהשידורים המוקלטים והתוכניות שודרו עם כתוביות. כתוביות לתכניות בשידור חי החלו רק בינואר 2009 – עם 25% מהשידורים, עד ל- 100%  בינואר 2015.

חובת ההנגשה חלה על ערוצים 1, 2, 10 ועוד 5 ערוצים מרכזיים בכבלים ובלווין, וכן על 3 ערוצים ייעודיים  – ערוץ חדשות, ערוץ בשפה הרוסית וערוץ מורשת.על שאר הערוצים מוטלות חובות פחותות.

ב- 2008 שודרה לפחות מהדורת חדשות מרכזית יומית אחת, בשעות השיא,באחד הערוצים, בלווי כתוביות.

החל משנת 2013 ילווו כל מהדורות החדשות בכתוביות.

בערוצי הספורט ישודרו בליווי כתוביות בשידור חי תחרויות בינלאומיות, כמו האולימפיאדה, ומשחקים בינלאומים בהם מעורבות קבוצות ישראליות.

בתכניות בערוצי הילדים תחול חובת כתוביות בהיקף של 50% מההיקף שחל על ערוצים אחרים.

חשוב לציין שכאשר מדובר בכתוביות גורם השידור יכול להעלות את הכתוביות באופן סמוי ("כתוביות סמויות"). מידע אודות הפעלת השירות באתר הרשות השנייה.

אזכורי חקיקה:

חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים)

על חוק כתוביות לכבדי שמיעה

כללי הקלות לחרש (הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו), התשנ"ז-1997