הדרכות בנושא הירידה בשמיעה ושימוש באביזרי עזר לשמיעה ניתנות במרכזי תצוגה ברחבי הארץ. ההדרכות מועברות על ידי מדריכים כבדי שמיעה וקלינאיות תקשורת.
ניתן להזמין הדרכות במרכז וברחבי הארץ למוסדות, ארגונים ונותני שירותים בגופים ציבוריים ופרטיים. ההדרכות מיועדות לצוותי עובדים, לקובעי מדיניות ולקהל הרחב.

עוד נערכו קורסי הכשרה למדריכים כבדי שמיעה הנותנים הדרכות ברחבי הארץ על הירידה בשמיעה והשימוש באבזרי עזר לשמיעה; הופעלה תכנית הסברה לקידום המודעות לנושא הירידה בשמיעה בקרב אנשי מקצוע והציבור הרחב והוקם מאגר המידע.

להזמנת הדרכה ניתן לפנות למזכירות 03-5257001, פקס 03-5257004, וואטס אפ  054-996-3486, info@bekol.org