השתתפות ברכישת גלאי בכי תינוקות
כל אדם בגיל 16 ומעלה עם ירידה בשמיעה של 50 דציבל ויותר באוזן הטובה, והוא הורה לילד בגיל עד גיל 3 שנים, זכאי להחזר כספי למכשיר גלאי בכי, בהשתתפות עצמית של 10% לפחות מסכום הקניה (עד גובה של 5 נקודות זיכוי).

לקבלת החזר יש לפנות לעמותת שמעיה
simanim@shmaya.org.il 
לצורך הגשת הבקשה יש לשלוח:
– קבלה (אין צורך במקורית)
– תעודת זהות
– אישור זכאות
– צילום צ'ק
 
* יש לציין כי מדובר בגובה החזר של 90% מסכום הרכישה ועד לגובה של 1,044 ש"ח
* ההחזר יינתן לאחר שלושה חודשים

למידע נוסף מתוך אתר משרד הרווחה ושירותים חברתיים