אדם שמעוניין לקבל שירותי תמיכה בתקשורת ממשרד הרווחה צריך לפנות למחלקה לשירותים חברתיים באזור מגוריו, שם ימלא יחד עם העובדת הסוציאלית טופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת. במשרד הרווחה בודקים האם הפונה עומד בקריטריונים לקבלת השירותים השונים, והתשובה בדבר הזכאות נשלחת חזרה לעובדת הסוציאלית המטפלת.

היה והאדם קבל אישור לזכאות מלאה, הוא זכאי לקבל דמי תקשורת, סל תקשורת ושירותי תרגום/תמלול. 

אנשים שלא עומדים בקריטריונים לקבלת זכאות מלאה, אך יש להם לקות שמיעה של 50 דציבלים ומעלה באוזן הטובה, יכולים לקבל שירות תרגום/תמלול. קבלת שירותי תרגום/תמלול אינה תלויה בגיל ההתחרשות או בגילו של הפונה, אלא בחומרת הירידה בשמיעה בלבד.

השירותים ניתנים החל מיום 01/07/2016 על ידי עמותת שמעיה. אדם שכבר אושרה זכאותו בעבר יכול לפנות לשמיעה לשם קבלת השירותים. אדם שטרם פנה למשרד הרווחה בעבר לשם קבלת זכאות, צריך לפנות לעובדת סוציאלית במחלקה לשירותים חברתיים באזור מגוריו, כאמור לעיל.

מידע נוסף אודות זכויות כבדי שמיעה מאתר משרד הרווחה 

משרד הרווחה מעבירים את רשימת הזכאים לעמותת שמעיה. משנמצאתם זכאים יש לפנות לעמותה למימוש הזכאות.