המרכז לחיים עצמאיים הוא מרכז רב שירותי קהילתי המנוהל על ידי אנשים עם מוגבלות ומיועד להם.  המרכז מלווה את תהליכי החיים ומפעיל תכניות לתמיכה בחיים העצמאיים של אנשים עם מגבלות, כגון: ייעוץ עמיתים, מיצוי זכויות, תוכניות הכשרה לחיים עצמאיים בתחומים שונים, הסברה ושינוי עמדות, קבוצות לעזרה עצמית, הפעלת מתנדבים, התאמה והכשרה בשימוש באבזרי עזר, פעילות חברתית.

המרכז בת"א-יפו נועד לתת מענה לצרכים שפורטו לעיל בהיותו מרכז המפתח תשתיות לחיים עצמאיים בקהילה, מספק מידע על זכויות ושירותים המבוסס על ידע מקצועי ועל ניסיון חיים של הנכים עצמם.

המרכז לחיים עצמאיים הוא מרכז רב שירותי קהילתי המנוהל על ידי אנשים עם מגבלות ומיועד להם. המרכז לחיים עצמאיים לנכים בת"א-יפו הינו פרויקט מיסודו של "בקול"– ארגון כבדי שמיעה ומתחרשים, מסד נכויות – שותפות לתכנון ופיתוח שירותים לקידום ושילוב אנשים עם מוגבלות בקהילה מיסודם של ג'וינט ישראל, ממשלת ישראל וקרן משפחת רודרמן. המרכז הוקם בסיוע הפדרציה היהודית בטיידווטר, וירג'יניה.

פעילויות עיקריות

א. יעוץ עמיתים- שירות ייעוץ של נכים למען נכים למיצוי זכויות וקידום חיים עצמאיים.

ב. קידום חיים עצמאיים- ליווי אישי (מנטורים) והכשרות.

ג. קידום נגישות בקהילה ונגישות אישית (אביזרים).

ד. פעילות חברתית- קידום הנגשת פעילויות חברתיות ברחבי העיר.

ה. ריכוז מתנדבים- נכים ולא נכים למען קידום מטרות ופעילות המרכז.

לשירותכם,

צוות המרכז לחיים עצמאיים תל אביב-יפו,

טל': 03-5257005; דואר אלקטרוני: www.facebook.com/CILTLV ;  info@cil.org.il.