לקויי שמיעה זכאים לפטור מלא מתשלום אגרת טלוויזיה. יש לפנות לרשות השידור לצורך קבלת הפטור. להרחבה ראה באתר abiliko