• לידיעתכם
 • מרכז/ת בכיר/ה (נגישות השירות) – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • ממונה שילוב בתעסוקה (שילוב בקהילה), נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • מרכז/ת בכיר/ה (נגישות השירות) – נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • משרה לאקדמאים עם מוגבלות במשרד המשפטים
 • לרשות למשפט טכנולוגיה ומידע (רמו"ט) במשרד המשפטים בתל אביב דרוש/ה מתמחה
 • דרושים למשרות סטודנט בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • תפקידים מגוונים בחברת MFC
 • Callיכול – מובילים שינוי חברתי במגזר העסקי
 • לתכנית חדשנית דרושים "עמיתים מומחים"
 • עובד/ת ארכיון
 • מתאם/ת השמה ללשכת תל אביב
 • סוקרים טלפוניים למוקד סקרים
 • מנהל/ת חשבונות
 • למשרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור דרוש/ה מועמד/ת למשרה ביחידות המשרד בירושלים