השתתפות ברכישת גלאי בכי תינוקות
כל אדם בגיל 16 ומעלה עם ירידה בשמיעה של 50 דציבל ויותר באוזן הטובה, והוא הורה לילד בגיל עד גיל 3 שנים, זכאי להחזר כספי למכשיר גלאי בכי, בהשתתפות עצמית של 10% לפחות מסכום הקניה (עד גובה של 5 נקודות זיכוי).

 

למידע נוסף מתוך אתר משרד הרווחה ושירותים חברתיים